Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 84-6
సంపుటము: 17-447
తాళ్లపాక పెదతిరుమలాచార్య
రాగము: రామక్రియ
ఏల మాను నిద్దరికి నిటువంటి పొందులు
వేళాయఁ జెలికడకు విచ్చేయవయ్యా
॥పల్లవి॥
చెలికన్నుల నంటెను సింగారపు నీరూపు
నిలిచెఁ బాదములందు నీపై తమి
వలపు శిరసు కెక్కె వనితకు నీకుఁగానే
కలిగె నెన్నడుమను కందువ నీగుణము
॥ఏల॥
యింతిమదిలోఁ బెరిగీ నిదె నీపై కోరికెలు
పంతము చన్నుఁగొండలపై నాటెను
వంతుకు నీవుంగరము వనితవేల నున్నది
వింతాయ నీ విలువిద్య వెలఁదిబొమ్మలను
॥ఏల॥
మగువ నీబుద్దు లెల్లా మనసాయ రతివేళ
తగె నీ ప్రేమ కలికితనమునను
నగుతా శ్రీవేంకటేశ నాతి గలసితి విట్టె
పగటు లిద్దరికిని పాయమున నిలిచె
॥ఏల॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము