Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 13-5
సంపుటము: 1-81
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: దేసాళం
అప్పులవారే అందరును
కప్పఁగఁ దిప్పఁగఁ గర్తలు వేరీ
॥అప్పుల॥
ఎక్కడ చూచిన నీ ప్రపంచమునఁ
జిక్కులు సిలుగులుఁ జింతలునే
దిక్కెవ్వరు యీ తీదీపులలో
దిక్కుముక్కులకు దేవుఁడెఁకాక
॥అప్పుల॥
యేది [1]దలంచిన నేకాలంబును[2]
సూదులమూఁటల సుఖములివి
కాదన నౌననఁ గడ గనిపించఁగ[3]
పోదికాఁడు తలఁపునఁ గలఁ డొకఁడే
॥అప్పుల॥
యెన్నఁడు వీడీ [4]నెప్పుడు వాసీఁ
బన్నిన తమతమ బంధములు
వున్నతి సేయఁగ వొప్పులు నెరపఁగ
వెన్నుఁడు వేంకటవిభుఁడే కలఁడు[5]
॥అప్పుల॥

[1] ‘దలఁచిన’ అని రేకు.

[2] నిడురేకు 11లో- ఏది చూచినను ఇటువలెనేపో.

[3] నిడురేకు 11లో- నౌననఁ గర్తలు వేరీ.

[4] నిడురేకు 11లో- ఎన్నడు దీరీ.

[5] నిడురేకు 11లో- డేకాక.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము