Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 832-6
సంపుటము: 18-192
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: ఆహిరి
పాసివున్న విరహపు బడలికేల చూచేవు
వేసరక ఇచ్చకమే వేమారుఁ జేయవే
॥పల్లవి॥
చెక్కునొక్కి బుజ్జగించి చెలుపుఁడు వేఁడుకొనీ
మొక్కవే పాదాలకు మొగమెత్తి
అక్కరతో నవ్వుమని ఆనవెట్టీఁ దనమీఁద
మక్కళించి యతనితో మాటలాడవే
॥॥
కొంచక తొడపై నిన్నుఁ గూచుండఁ బెట్టుకొనీ
ముంచి వినయానఁ బ్రియములు చెప్పవే
పొంచి తములమెల్లా నీపుక్కిటనిండాఁ బెట్టీ
వంచనలెల్లాఁజేసి వలపులు చల్లవే
॥॥
సారె శ్రీవేంకటేశుఁడు చన్నులపైఁ జేయిచాఁచీ
గారవించి మోవితేనె కప్పమియ్యవే
యీరీతి నిన్నుఁ గూడి యితవులెల్లాఁ జేసీ
వూరడించి రతులను వోలలాడఁ జేయవే
॥॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము