Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 914-5
సంపుటము: 19-77
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: శ్రీరాగం
వలపేమి వెగటా వనితలకు
చిలుకుగోళ్ళనేల చెమట చిమ్మేవే
॥పల్లవి॥
అదనెరిఁగి పచ్చిమాటాతఁడు నిన్నాడితేను
వదనకమల మేల వంచేవే
సదరానఁ గప్పురము చన్నుదాఁక వేసితేను
వుదుటున లోలోన వుసురనేవేలే
॥॥
చవులువుట్టిం చాతఁడు సన్న నీకుఁ జేసితేను
అవలివలై యేల అలసేవే
తివిరి యట్టె ముసుఁగు దీసి మోము చూచితే
జవళిఁ జొక్కుచు నేల జడిసేవే
॥॥
శ్రీ వేంకటేశుఁడు నిన్నుఁ జేరి కాఁగిలించితేను
భావము గరఁగి యెంత పదరేవే
కావరపునవ్వుతోడఁ గడుసరసమాడితే
చేవదేర నెంతకెంత చెలఁగేవే
॥॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము