Display:
శృంగార సంకీర్తన
రేకు: 1001-1
సంపుటము: 20-1
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: వరాళి
ఇంకా నేమౌనో ఇంతట నూరకుండవే
కొంకఁబోఁగా నా గోరికొన దాఁకెఁగా
॥పల్లవి॥
వొడివట్టి నేఁ దియ్యఁగా వోపనంటాఁ బెనఁగఁగా
వెడఁగునీపోఁకముడి వీడెఁగా యిట్టె
తొడికి కాఁగిలించఁగా తోదోపు లాడఁగాను
పడఁతి నీకుచములు బయలాయఁగా
॥ఇంకా॥
మోవినే నా కందియ్యఁగా మోరతోపై నీవుండఁగ
భావించ నీమోవి నాపల్లు సోఁకెఁగా
యీవల నేఁ బైకొనఁగా నిట్టునట్టు బొరలఁగా
చేవ దేరే నీ కొప్పు చెంపలకు జారెఁగా
॥ఇంకా॥
పచ్చడము నేఁ గప్పఁగా పంతాలు నీ వాడఁగాను
మచ్చికరతుల సదమద మైతిగా
ఇచ్చకాన శ్రీవేంకటేశుఁడ నేఁ గూడఁగాను
వచ్చి వచ్చి నాకు లోనై వసమైతిగా
॥ఇంకా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము