కవితలు రుధిరజ్యోతి శ్రీరంగం నారాయణబాబు

నీ
పాటల కత్తులతోనే
నా
హృదయం నెత్తురుతీసి
నే
వెలిగించిన

దీపపు కాంతిని నర్తింపుముర
శ్రీ
శ్రీశ్రీ!ప్రస్తావన
ప్రవర
01. సామిధేని
02. కవీ!
03. ఏమంది?
04. కావాలి
05. కదన కుతూహల రాగం
06. జ్వలనా!
07. పండుగనాడు
08. గడ్డిపరక
09. ఊరవతల
10. అగ్నివీణ
11. కిటికీలో దీపం
12. దేశమాత
13. కపాలమోక్షం
14. ఢంకా బజావ్‌!
15. గేదెపెయ్య
16. రాజాజీ!
17. కుష్ఠురోగి పాట పాడె
18. వేశ్య!
19. రక్షణ మందిరం
20. అతను : నేను
 
 
21. నిశాగీతి
22. భగత్సింగు శాపము
23. భావం!
24. చిన్నా!
25. ఫిడేలు నాయుడుగారి వ్రేళ్లు
26. చల్లని గీతి
27. ఎవరికి తెలుసు
28. నీ వెవరే!
29. తెనుగురాత్రి
30. నా గీతి
31. విశాఖపట్నం
32. నగ్న గీతాలు
33. దరిద్ర సంగీతం
34. తత్వమసి
35. వెన్నెల లోతుల్లో
36. వీధి పాటకులు
37. దులుపు బూజు
38. ప్రేయసితో నరకానికి
39. లెండోయి ఋషులు!
40. మౌన శంఖం
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )