avI... ivI... viShaya sUchika  
Telugu Version
AndhraBharati AMdhra bhArati - avI... ivI... - viShaya sUchika ( telugu andhra )