కావ్యములు విషయ సూచిక  

prabMdha kAvyamulu purANa kAvyamulu itihAsa kAvyamulu mahAtmya kAvyamulu padya kAvyamulu chitra kAvyamulu charitra kAvyamulu shAstra kAvyamulu khaMDa kAvyamulu daMDaka kAvyamulu udAharaNa kAvyamulu dvipada kAvyamulu itara kAvyamulu ITRANS Version
ప్రబంధ కావ్యములు
మను చరిత్రముఅల్లసాని పెద్దనామాత్యుడు
విజయ విలాసముచేమకూర వేంకటకవి
పారిజాతాపహరణముముక్కు తిమ్మనామాత్యుడు
శివరాత్రి మాహాత్మ్యముశ్రీనాథుడు
పద్య కావ్యములు
తృణకంకణమురాయప్రోలు సుబ్బారావు
కృషీవలుఁడుదువ్వూరి రామిరెడ్డి
ఋతుఘోషగుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ
శివతాండవముపుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు
పెన్నేటి పాటవిద్వాన్‌ విశ్వం
ముసలమ్మ మరణముకట్టమంచి రామలింగారెడ్డి
పానశాలదువ్వూరి రామిరెడ్డి
తెలుఁగు ఋతువులువిశ్వనాథ సత్యనారాయణ
తెలుఁగునాడుదాసు శ్రీరాములు
మధుకలశమురాయప్రోలు సుబ్బారావు
గంగాలహరిరామచంద్ర కౌండిన్య
ఇతిహాస కావ్యములు
రామాయణముఆతుకూరి మొల్ల
  
ద్విపద కావ్యములు
శృంగార మంజరితాళ్లపాక అన్నమాచార్య
  
పురాణ కావ్యములు
  
  
మహాత్మ్య కావ్యములు
 
  
చిత్ర కావ్యములు
 
  
చారిత్రక కావ్యములు
ఆంధ్ర పురాణముమధునాపంతుల సత్యనారాయణశాస్త్రి
  
శాస్త్ర కావ్యములు
 
  
ఖండ కావ్యములు
 
  
దండక కావ్యములు
విఘ్నేశ్వరదండకము 
భోగినీదండకముబమ్మెర పోతన
తిట్లదండకముపోలిపెద్ది వేంకటరాయకవి
ఉదాహరణ కావ్యములు
 
  
ఇతర కావ్యములు
 
  
ప్రబంధ కావ్యములు
మను చరిత్రముఅల్లసాని పెద్దనామాత్యుడు
విజయ విలాసముచేమకూర వేంకటకవి
వసు చరిత్రమురామరాజ భూషణుడు
ఆముక్త మాల్యదశ్రీ కృష్ణదేవరాయలు
పాండురంగ మహాత్మ్యముతెనాలి రామకృష్ణుడు
శృంగార నైషధముశ్రీనాథ మహాకవి
పారిజాతాపహరణముముక్కు తిమ్మనామాత్యుడు
శ్రీ కాళహస్తి మహాత్మ్యముధూర్జటి మహాకవి
హర విలాసముశ్రీనాథ మహాకవి
ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నముపింగళి సూరన్న
శృంగార శాకుంతలముపిల్లలమఱ్ఱి పినవీరభద్రుకవి
కళాపూర్ణోదయముపింగళి సూరన్న
వైజయంతీ విలాసముసారంగు తమ్మయ
బిల్హణీయముపండిపెద్ది కృష్ణస్వామి
అహల్యా సంక్రందనముసముఖ వేంకట కృష్ణప్ప నాయకుడు
రాధికా సాంత్వనముముద్దుపళని
శశాంక విజయముశేషం వేంకటపతి
క్రీడాభిరామమువినుకొండ వల్లభరాయుడు
అనిరుద్ధ చరిత్రముకనుపర్తి అబ్బయామాత్యుడు
AndhraBharati AMdhra bhArati - kaavyamulu - vishhaya sUchika ( telugu kAvyamulu andhra )