శతకములు విషయసూచిక  
ITRANS Version
దాశరథి శతకముకంచెర్ల గోపన్న
కృష్ణ శతకమునృసింహ కవి
శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకముధూర్జటి
సుమతి శతకముబద్దెన
వృషాధిప శతకముపాలకురికి సోమనాథుడు
నరసింహ శతకముశేషప్ప కవి
ఆంధ్రనాయక శతకముకాసుల పురుషోత్తమకవి
మారుతి శతకముగోపీనాథము వేంకటకవి
భాస్కర శతకముమారవి వెంకయ్య
నారాయణ శతకముబమ్మెర పోతన
దేవకీనందన శతకమువెన్నెలకంటి జన్నయ్య (1450)
చెన్నమల్లు సీసములుపాలకురికి సోమనాథుడు
గువ్వలచెన్న శతకము-
కుప్పుసామి శతకముత్రిపురనేని రామస్వామి
ధూర్తమానవా శతకముత్రిపురనేని రామస్వామి
సంపఁగిమన్న శతకముపరమానంద యతీంద్ర
కుమార శతకముఫక్కి వేంకట నరసింహ కవి
వేంకటేశ శతకముతాళ్ళపాక పెదతిరుమలార్య
శ్రీ (అలమేలుమంగా) వేంకటేశ్వర శతకముతాళ్లపాక అన్నమాచార్య
వేమన పద్యములువేమన
సూర్య శతకమ్‌మయూరకవి
నీతి శతకమ్‌భర్తృహరి
శృంగార శతకమ్‌భర్తృహరి
వైరాగ్య శతకమ్‌భర్తృహరి
మంచి మాట వినర మానవుండ!శ్రీమతి భమిడి కామేశ్వరమ్మ
సూర్య శతకముదాసు శ్రీరాములు
సదానందయోగి శతకముసదానందయోగి
శివముకుంద శతకముపరమానంద యతీంద్ర
కుమారీ శతకముఫక్కి వేంకట నరసింహ కవి
మృత్యుంజయంమాధవపెద్ది బుచ్చిసుందరరామశాస్త్రి
ఒంటిమిట్ట రఘువీరశతకముఅయ్యలరాజు త్రిపురాంతకకవి
విశ్వనాథశతకముఅమలాపురము సన్యాసికవి
వేణుగోపాలశతకముపోలిపెద్ది వేంకటరాయకవి
లావణ్య(సీమ)శతకముపోలిపెద్ది వేంకటరాయకవి
భర్గశతకముకూచిమంచి తిమ్మకవి
కుక్కుటేశ్వరశతకముకూచిమంచి తిమ్మకవి
చిరవిభవశతకముకూచిమంచి తిమ్మకవి
భక్తమందారశతకముకూచిమంచి జగన్నాథకవి
సర్వేశ్వరశతకముయథావాక్కుల అన్నమయ్య
తాడిమళ్ళరాజగోపాలశతకము 
కాంతాలలామశతకమునృసింహాచార్య
చక్కట్లదండదాసు శ్రీరాములు
సుందరీమణిశతకముగోగులపాటి కూర్మనాథకవి
మదనగోపాలశతకముచెంగల్వరాయఁడు
కఱివేల్పుశతకమువైదర్సు అప్పయకవి
మాతృశతకముమాతూరి అప్పావు మొదలారి
AndhraBharati AMdhra bhArati - shatakamulu - vishhaya sUchika - Sataka Shataka Satakamulu Satakaalu Sathakamulu Shathaka andhra telugu tenugu ( telugu andhra )