నాటకములు విషయ సూచిక  
ITRANS Version
కన్యాశుల్కముగురజాడ అప్పారావు
వర విక్రయముకాళ్లకూరి నారాయణరావు
ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణము : మయ సభమక్కపాటి వేంకటరత్నం
సత్య హరిశ్చంద్రీయము ( వారణాసి అంకము)బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి
సత్య హరిశ్చంద్రీయము (కాటి అంకము)బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి
నదీసుందరిఅబ్బూరి రామకృష్ణరావు
పాండవోద్యోగముతిరుపతి వేంకటేశ్వర కవులు
పాండవ విజయముతిరుపతి వేంకటేశ్వర కవులు
గయోపాఖ్యానముచిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహము
శ్రీరామాంజనేయ యుద్ధముతాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం
శ్రీకృష్ణాంజనేయ యుద్ధముతాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం
చింతామణికాళ్ళకూరి నారాయణ రావు
బాల నాగమ్మవిద్వాన్‌ కణ్వశ్రీ
ప్రతాపరుద్రీయమువేదము వేంకటరాయశాస్త్రి
ఉషవేదము వేంకటరాయశాస్త్రి
బొబ్బిలి యుద్ధమువేదము వేంకటరాయశాస్త్రి
పాదుకాపట్టాభిషేకముపానుగంటి నరసింహారావు
రాధాకృష్ణపానుగంటి నరసింహారావు
విప్రనారాయణపానుగంటి నరసింహారావు
Andhra bhArati - telugu nATakamulu - viShaya sUchika Telugu Plays Telugu stage plays telugu nATakAlu telugu naatakaalu( telugu andhra )