కావ్యములు ఋతుఘోష గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ

కావ్యతత్త్వ ప్రకాశము (కవిసమ్రాట్‌ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు)

పరిచయ వాక్యాలు (సరస్వతీపుత్ర శ్రీమాన్‌ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు గారు)

ఏం చెప్పను ? (ఆరుద్ర)నమస్క్రియ
అంకితము
 
వసంతర్తువు
గ్రీష్మర్తువు
వర్షర్తువు
శరత్తు
హేమంతము
శిశిరఘోష
 
జీవన ఖేల
వలపు
రాగమయి
వియోగి
అశ్రువు
నిరీక్షకృతజ్ఞతలు:

శ్రీ గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ గారి ఈ కృతిని ఆంధ్రభారతిలో ఉంచటానికి అనుమతించినందులకు వారికుమారుడు శ్రీసాత్యకిగారికి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.

శేషేంద్రశర్మగారి ఇతర రచనల వివరాలు http://seshendrasharma.weebly.com వద్ద పొందగలరు.

శ్రీమతి సత్య గారికి, వారి విలువైన సమయమును వెచ్చించి ఈ కృతిని Transliterate చేసి మాకు సహకరించినందులకు, మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - padya kAvyamulu - Ritughosha - Gunturu Seshendra Sharma ( telugu kAvyamulu andhra kAvyamulu)