Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 2-4
సంపుటము: 1-10
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: సామంతం
సహజ వైష్ణవాచారవర్తనుల
సహవాసమే మా సంధ్య
॥సహజ॥
అతిశయమగు శ్రీహరిసంకీర్తన
సతతంబును మా సంధ్య
మతి రామానుజమతమే మాకును
చతురత మెఱసిన సంధ్య
॥సహజ॥
పరమభాగవతపదసేవనమే
సరవి నెన్న మా సంధ్య
సిరివరు మహిమలు చెలువొందఁగ వే-
సరక వినుటే మా సంధ్య
॥సహజ॥
మంతుకెక్క తిరుమంత్రపఠనమే
సంతతమును మా సంధ్య
కంతుగురుఁడు వేంకటగిరిరాయని
సంతర్పణమే మా సంధ్య
॥సహజ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము