Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 200-3
సంపుటము: 2-516
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: బౌళి
మొక్కెద మిదివో మూఁడుమూర్తులును
వొక్కరూపమై వొనరెఁ జక్రము
॥పల్లవి॥
చెండిన రావణు శిరోమాలికల
దండల పూజల తఱచుగను
మెండుగఁ గంసుని మెదడు గంధముగ
నిండ నలఁదుకొని నిలిచెఁ జక్రము
॥మొక్కె॥
చించి హిరణ్యకసిపు పెనురక్తపు-
అంచనర్ఘ్య పాద్యమ్ములను
పంచజన ఘనకపాలపు టెముకను-
పంచవాద్యములఁ బరగు చక్రము
॥మొక్కె॥
బలు మధుకైటభ ప్రాణవాయువుల
అలరిన నైవేద్యంబులను
యెలిమిని శ్రీవేంకటేశు హస్తముల
వెలసి నిలచె నిదె విజయచక్రము
॥మొక్కె॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము