Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 201-1
సంపుటము: 3-1
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: మాళవి
ఇట్టి ప్రతాపము గల యీతని దాసుల నెల్ల
కట్టు నా కర్మములెల్ల గాలిఁ బోవుఁ గాక
॥పల్లవి॥
యెలమిఁ జక్రాయుధున కెదురా దానవులు
తొలఁగ కెందుచొచ్చినఁ దుండించుఁ గాక
ఇల గరుడధ్వజు పై నెక్కునా విషములు
కలఁగి నీరై పారి గాలిఁ బోవుఁ గాక
॥ఇట్టి॥
గోవర్ధనధరునిపై కొలుపునా మాయలు
వేవేలు దునుకలై విరుగుఁగాక
కేవలుఁ డచ్యుతునొద్దఁ గీడు చూపఁగలవా
కావరమై తాఁ దానె గాలిఁ బోవుఁ గాక
॥ఇట్టి॥
వీరనారసింహునకు వెరపులు గలవా
దూరాన గగ్గులకాడై తొలఁగుఁ గాక
కోరి యీ శ్రీవేంకటేశుఁ గొలిచితి మిదివో
కారుకొన్న పగలెల్ల గాలిఁ బోవుఁ గాక
॥ఇట్టి॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము