Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 18-1
సంపుటము: 1-107
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: సాళంగం[1]
[2]పుట్టుమాలిన బరుబోఁకివి నన్నుఁ
దిట్టే వదేమోసి దిమ్మరిమాయ
॥పుట్టు॥
ఒరపులాడక పోవె వోసి మాయ నాతోఁ
దొరలేవు నిను ముట్ట దోసము
వెరపించే వేమోసి విష్ణుభక్తినంటా
నెరఁగనటే నీయేతు లిన్నియును
॥పుట్టు॥
వుదుటు చెల్లదు పోపో వోసి మాయ నా
యెదుర మాఁటలు నీకు నిఁకనేలే,
వదరేవు హరిభక్తి వనిత, తెలియరు నే
నిదుర వుచ్చినవారు నీవు నా కెదురా
॥పుట్టు॥
వొల్లవటే జీవ మోసి మాయ నీ
కల్లలిన్నియును లోక మెఱఁగును,
నల్లని విభుని మన్నన భక్తినంటాఁ
జెల్లఁబో పాపపుచేఁదు మేయకువే
॥పుట్టు॥
వూరకుండవుగా వోసి మాయ నిన్నుఁ
బేరఁ బిలువము గుంపెనలాడేవు,
నారాయణభక్తి నాతి నన్నును నిన్నుఁ
గోరి యిందరు నెఱుఁగుదు రేల పోవె
॥పుట్టు॥
వోవవు ననుఁ జూచి వోసి మాయ నా
తోవ వచ్చినను నొత్తువు నీవు,
శ్రీవేంకటగిరిదేవుని భక్తి నా
హావళికే నిన్ను నలమి రిందరును
॥పుట్టు॥

[1] నిడురేకు 82- సాళంగనాట.

[2] మాయకూ - హరిభక్తికీ సంవాద మీపాట.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము