Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 18-4
సంపుటము: 1-110
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: సామంతం
చాలదా మా జన్మము నీ
పాలింటివారమై బ్రతుకఁగఁ గలిగె
॥చాలదా॥
కమలాసనాదులు గానని నీపై
మమకారము సేయ మార్గము గలిగె
అమరేంద్రాదుల కందరాని నీ
కొమరైన నామము కొనియాడఁ గలిగె
॥చాలదా॥
సనకాదులును గానఁజాలని నిన్నుఁ
తనివోవ మతిలోనఁ దలపోయఁ గలిగె
ఘనమునీంద్రులకు నగమ్యమైవున్న
నిను సంతతమును వర్ణింపఁగలిగె
॥చాలదా॥
పరమమై [1]భవ్యమై పరిగిన నీ
యిరవిట్టిదని మాకు నెఱుఁగంగఁ గలిగె
తిరువేంకటాచలాధిప నిన్ను యీ
ధరమీఁదఁ బలుమారు దరిసింపఁ గలిగె
॥చాలదా॥

[1] ‘దివ్యమై’ అని పూ.ము.పా.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము