Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 19-2
సంపుటము: 1-114
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: గుజ్జరి[1]
అప్పులేని సంసార మైన పాటే చాలు
తప్పులేని జీతమొక్క తారమైనఁ జాలు
॥అప్పులేని॥
కంతలేని గుడిశొక్క గంపంతయినఁ జాలు
చింతలేని యంబలొక్క చేరెఁడే చాలు
జంతగాని తరుణి యేజాతైన నదె చాలు
వింతలేని సంపదొక్క వీసమే చాలు
॥అప్పులేని॥
తిట్టులేని బ్రదుకొక్క దినమైన నదె చాలు
ముట్టులేని కూడొక్క ముద్దెఁడే చాలు
గుట్టుచెడి మనుకంటే కొంచెపు మేలైనఁ జాలు
వట్టి జాలిఁ బడుకంటే వచ్చినంతే చాలు
॥అప్పులేని॥
లంపటపడని మేలు లవలేశమే చాలు
రొంపి కంబమౌకంటే రోయుటే చాలు
రంపపుఁ గోరిక కంటే రతి వేంకటపతి
పంపున నాతనిఁ జేరే భవమే చాలు
॥అప్పులేని॥

[1] నిడురేకు 88- దేసాళం.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము