Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 19-4
సంపుటము: 1-116
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: శుద్ధవసంతం
ఘనుఁ డీఁతఁడొకఁడు గలుగఁగఁ గదా వేదములు
జననములుఁ గులము లాచారములుఁ గలిగె
॥ఘను॥
కలుషభంజనుఁ డితఁడు గలుగఁగఁ గదా జగతిఁ
గలిగె నిందరి జన్మగతుల నెలవు
మలసి యితఁడొకఁడు వొడమఁగఁ గదా యిందరికి
నిలువ నీడలు గలిగె నిధినిధానములై
॥ఘను॥
కమలాక్షుఁ డితఁడు గలుగఁగఁ గదా దేవతలు
గమిగూడి రిందరును గండి గడచి
ప్రమదమున నితఁడు నిలుపఁగఁ గదా సస్యములు
అమర [1]ఫలియించె లోకానందమగుచు
॥ఘను॥
గరిమె వేంకటవిభుఁడొకఁడు గలుగఁగఁ గదా
ధరయు నభమును రసాతలము గలిగె
పరమాత్ముఁడితఁడు లోపల గలుగఁగాఁ గదా
అరిది చవులును హితవు లన్నియునుఁ గలిగె
॥ఘను॥

[1] ‘అమరఁ బలియించె’ రేకు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము