Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 3-3
సంపుటము: 1-16
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: కాంబోది
దిబ్బలు వెట్టుచుఁ దేలిన దిదివో
ఉబ్బు నీటిపై నొక హంసా
॥పల్లవి॥
అనువునఁ గమలవిహారమై నెలవై
వొనరి వున్నదిదె వొక హంసా
మనియెడి జీవుల మానససరసుల-
వునికి నున్న దిదె వొక హంసా
॥దిబ్బలు॥
పాలునీరు నేర్పరిచి పాలలో-
నోలనాడె నిదె వొక హంసా
పాలుపడిన యీ పరమహంసముల-
వోలి నున్నదిదె వొక హంసా
॥దిబ్బలు॥
తడవి రోమరంధ్రంబుల గుడ్ల-
నుడుగక పొదిగీ నొక హంసా
కడువేడుక వేంకటగిరి మీఁదట-
నొడలు వెంచెనిదె యొక హంసా
॥దిబ్బలు॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము