Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 3-4
సంపుటము: 1-17
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: శ్రీరాగం
నీవే కానింక నే నన్యమెఱఁగ యే-
త్రోవ చూపి నాకుఁ దోడయ్యెదవయ్య
॥పల్లవి॥
అపరాధనత కోట్లయినవి వొక్క-
నెపమున ననుఁ గావనేరవా
అపరిమితదురితా లైనవి యే-
ఉపమచేత నన్ను నుద్దరించెదవయ్య
॥నీవేకా॥
అతిశయముగఁ గర్మినైతిని నీ-
మతము నాకొకయింత మరపవా
ఇతర కర్మారంభహితుఁడను
గతి మోక్ష మెటువలెఁ గల్పించెదవయ్య
॥నీవేకా॥
తిరువేంకటాచలాధీశ్వరా నీ-
శరణాగతులఁ బ్రోవఁజాలవా
పరమదయానందపరుఁడవు యే-
వెరవున భవములు వెడలఁ ద్రోచెదవయ్య
॥నీవేకా॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము