Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 2-1
సంపుటము: 1-7
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: శుద్ధవసంతం
సదా సకలము [1]సంపదలే
తుద దెలియఁగవలెఁ దొలఁగఁగవలయు
॥సదా॥
అహర్నిశమును నాపదలే
సహించిన నవి సౌఖ్యములే
యిహమున నవి [2]యిందఱికిని
మహిమ దెలియవలె మానఁగవలెను
॥సదా॥
దురంతము లివి దోషములే
పరంపర లివి బంధములు
విరసములౌ నరవిభవములౌ
సిరులే మరులౌ చిరుసుఖమవును
॥సదా॥
గతి యలమేల్‌మంగ [3]నాంచారికిఁ
బతియగు వేంకటపతిఁ దలఁచి
రతు [4]లెఱుఁగగవలె రవణము వలెను
హిత [5]మెఱుఁగఁగవలె నిదె తనకు
॥సదా॥

[1] సంవదలే (పూ.ము.పా.) యతిభంగము.

[2] యందఱికి (పూ.ము.పా.) యతిభంగము.

[3] నాచారికి అని రేకు.

[4][5] లెఱఁగఁగ, మెఱఁగఁగ అని రేకు. ఇదియే వారి సహజప్రయోగము.
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము