Display:
అధ్యాత్మ సంకీర్తన
రేకు: 2-3
సంపుటము: 1-9
తాళ్లపాక అన్నమాచార్య
రాగము: బౌళి
ఎవ్వరిఁ గాదన్న నిది నిన్నుఁ గాదంట
యెవ్వరిఁ గొలిచిన నిది నీకొలువు
॥పల్లవి॥
అవయవములలో నదిగా దిదిగా-
దవి మే లివి మే లన నేలా
భువియుఁ బాతాళము దివియు నందలిజంతు-
నివహ మింతయునూ నీదేహమేకాన
॥ఎవ్వ॥
నీవు లేనిచోటు నిజముగఁ దెలిసిన
ఆవల నది గా దనవచ్చును
శ్రీవేంకటగిరి శ్రీనాథ సకలము
భావింప నీవే పరిపూర్ణుఁడవుగాన
॥ఎవ్వ॥
AndhraBharati AMdhra bhArati - telugu కీర్తన సాహిత్యము