కీర్తనలు భద్రాచల రామదాసు తమ్ముడు తా విల్లమ్ములు దాల్చి
నాదనామక్రియ - ఆది
చరణము(లు):
తమ్ముడు తా విల్లమ్ములు దాల్చి
గమ్మిదయను ఇరుప్రక్కల జేరి
నెమ్మి నీకునికనేల భయమ్మని
నమ్మికలిచ్చిన నళినాక్షా త..
తంటసేయకను రామదాసుని
జంటబాయకను వెంటనంటి యే
వేళను కృపతో విడువక గాచితి
కంటికి రెప్పవలె కన్నయ్యా త..
ఆధారము: రామదాసు చరిత్రము - యక్షగానము నుండి
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhadrAchala rAmadAsu kIrtanalu - tammuDu taa villammulu daalchi ( telugu andhra )