కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
21. ముసురేసిందంటే
 
ముసురేసిందంటే పైన
అసలే మతిపోతది మామా!
ససిచెడినట్లుంటది లోలోన
        ఓ ముద్దులమామా!
మబ్బు తెరల మసకలలోన
మంచుపొగల మెలికలలోన,
మనసేటో చిక్కడినట్లే
మనేద కుదిపేస్తది లోన
 ముసురేసిం...
పసుపాడిన పైరులనడుమ
పడగెత్తిన సన్ననితోవ
నువు మసిలే చెలకలవంకే
నురుగులు గ్రక్కేను గరాళం
 ముసురేసిం...
కోవెలచిరుగంటలు చెవిలో
కావాలని కతకలిపించీ,
దూరానున్నావని, నీపై
దుర్వార్త లెవో వినిపిస్తై,
 ముసురేసిం...
ఏటి మళుపులో ధనుసల్లే
తోట ఒడలు విరిచినచోట,
నాటి మన పరాసికమంతా
నవ్వుతాలె అంటదిమెరుపు
 ముసురేసిం...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - musureesiMdaMTee - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )