కవితలు బంగారిమామ పాటలు కొనకళ్ల వెంకటరత్నం
1. తొలివలపు
 
వలచీనాడమ్మా
 మనసు
కలచీనాడమ్మా
దారంట మగఠీవి
తారసిల్లును దినము!
కాలి ధూళిగ మారి
రాలిపోయిన చాలు!
 వలచీ...
గుండెలోతులు దొలిచే
గోరువెచ్చని వాని
వాలుకన్నులలోన
కాలిపోయిన చాలు!
  వలచీ...
మాటలోపల యేదో
మంత్రమున్నదె! వాని
కవుగిట్లో కడసారి
కన్నుమూసిన చాలు!
  వలచీ...
పాటపాడితె చాలు
తోట పులకించేను!
వింటూనె ప్రాణాలు
విడచీన చాలమ్మ!!
  వలచీ..
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - tolivalapu - baMgArimAma pATalu - konakaLla veMkaTaratnaM - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra )