ధార్మిక స్తోత్రావళి విషయ సూచిక
ITRANS Version
వినాయక శివ శక్తి విష్ణు
లక్ష్మీ నృసింహ రామ కృష్ణ వేంకటేశ
హనుమ నవగ్రహ వివిధ
AndhraBharati AMdhra bhArati - dhArmika - stOtrAvaLi ( telugu andhra )