ఇతిహాసములు ఉత్తరరామాయణము విషయసూచిక
ఉత్తరరామాయణము
    - కంకంటి పాపరాజు

ఆధారము:
పరిష్కరణ, వ్యాఖ్యానం: ఆచార్య బేతవోలు రామబ్రహ్మం, డా. అద్దంకి శ్రీనివాస్‌
జీయర్‌ ఇంటిగ్రేటెడ్‌ వేదిక్‌ అకాడమి, 2018 ప్రచురణ.

AndhraBharati AMdhra bhArati - UttaraRamayanamu Uttara Ramayanamu - UttaraRamayan - viShayasUchika - Kankanti Paparaju - Kamkanti Paparaju