నాటకములు వరవిక్రయము (1923) కాళ్లకూరి నారాయణరావు


శ్రీ
మేధా దక్షిణామూర్తి పరబ్రహ్మణేనమః

వరవిక్రయము (1923) - శ్రీ కాళ్లకూరి నారాయణరావు

AndhraBharati AMdhra bhArati - nATakamulu - varavikrayamu - kALlakUri nArAyaNarAvu - vara vikrayaM varavikrayam Kallakuri Narayana Rao Kallakuri Narayanarao kaallakoori naaraayana raavu telugu natakamulu telugu natakam telugu play telugu stage play ( telugu literature andhra literature)