శతకములు భర్తృహరి శతకములు విషయ సూచిక
ITRANS Version
నీతి శతకముభర్తృహరి
శృంగార శతకముభర్తృహరి
వైరాగ్య శతకముభర్తృహరి
AndhraBharati AMdhra bhArati - shatakamulu - Bhartrihari Bhartruhari niti neeti vairagya Shrungara Shringara Srungara Sringara satakam Satakamu Shatakamu (andhra telugu literature)