దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పాతపాటలు

పాత పాటలు
సేకరణ : టి. కామేశ్వరరావు గారు, బి. ఏ.
ప్రచురణ : భారతి
శుక్ల సంవత్సర కార్తిక/మార్గశీర్ష సంచికలు
(1929-30)

ఉపోద్ఘాతము
జోలపాటలు
ఆటపాటలు
పణతి పాటలు
ప్రకీర్ణములు
 
AndhraBharati AMdhra bhArati - pAtapATalu - Tekumalla Kameshwara Rao - Tekumalla Achyuta Rao - dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra )