దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు విషయ సూచిక
ITRANS Version

పదవాఙ్మయంలో స్త్రీ : డా॥ నాయని కృష్ణకుమారి

ఆడవాళ్ల పాటలు : శ్రీ చింతా దీక్షితులు

జానపద గేయములు : 1 ("ఎల్లోరా")
జానపద గేయములు : 2 ("ఎల్లోరా")
సరాగాలు - జానపద గేయ సంకలనము ("ఎల్లోరా")
బాలభాష - సం. వేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రి
పల్లెపదాలు ("కృష్ణశ్రీ")
పాతపాటలు (టేకుమళ్ల)
తెలుగు పల్లె పాటలు (ప్రయాగ నరసింహశాస్త్రి)
ఆలిచిప్పలు - ఆణిముత్యాలు (జానపద సమితి, బెంగుళూరు)

శ్రామిక గేయాలు
  తిరుగలి (విసురురాయి)
రోకలి (దంపు)
కవ్వం
రాట్నం
వాన
ఏరువాక
నాట్లు
ఏతాం / కపిల
మోట
కలుపు
నూర్పు
పొలి
పడవ
వృత్తి (ఇతర)
బాంధవ్య గేయాలు
  పిల్లలు
చెల్లెళ్ళు
తమ్ముళ్ళు
అల్లుళ్ళు
కోడళ్ళు
తోడికోడళ్ళు
సవతులు
మరదళ్ళు
బావలు
వదినలు
వియ్యపురాళ్ళు
మనుమలు
ఇతర
వేడుక పాటలు
  నలుగు
తలంబ్రాలు
బువ్వపు బంతి
అలుక
విందు భోజనాలు
పెళ్ళి-ఇతర
అప్పగింతలు
గర్భిణి
బారసాల
సమర్త
భోగిపళ్ళు
గొబ్బిళ్ళు
హోళి / జాజర
దసరా
ఇతర
శృంగార గేయాలు
  వలపు
ఏల
సంవాద / కలహ
తలుపు దగ్గర పాటలు
ఇతర
పిల్లల పాటలు
  లాలి
జోల
ఉగ్గు
ఆటలు
ఇతర
కరుణ గేయాలు
  అప్పగింతలు
వియోగాలు
శోక
ఇతర
పారమార్థిక గేయాలు
  మేలుకొలుపులు
లాలి పాటలు
మంగళహారతులు
తత్త్వాలు
వ్రతాలు
నోములు
జాతరలు
కోలాటం
ఇతర
కథా గేయాలు
  రామాయణ
భారత
భాగవత
పురాణ
చారిత్రక
వీర
అద్భుత
సాంఘిక
ఇతర
ఇతర గేయాలు
  ఇతర
AndhraBharati AMdhra bhArati - jAnapada gEyamulu - dEshi sAhityamu - viShaya sUchika dESi sAhityamu ( telugu andhra )