కవితలు నవమి చిలుక శిష్‌ట్లా ఉమా విజయ మహేశ్వర వినాయక్‌

11. నమ్మకం

పిల్లా! పెళ్ళి పందిరిలో వరుని ముందరగా సిగ్గు చూపుల మధ్య తలవంచు మిషతో క్రీగంట నను చూచి కన్ను గీటితివే!

ఆహా! నీ వేడి యదమీద నిర్భయముగా నేను నిదురించు సమయాన చంచలమగు నీదు కళ్ళూర కుండునని నమ్మక మెలా?

AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - navami chiluka - SiShTlA umA vijaya mahESvara vinAyak - Shishtla Umamaheswara Rao - Sishtla Umamaheswara Rao - kavitalu kavitvaM geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - telugu kavita - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati telugu literature )