కవితలు నవమి చిలుక శిష్‌ట్లా ఉమా విజయ మహేశ్వర వినాయక్‌

నవమి చిలుక - మున్నుడి

01. చిలుక రక్తి
02. పూల రంగడు
03. చిన్నమ్మాయి
04. అగ్రహార బ్బడితె
05. ఊట్ల వెర్రెమ్మ
06. బాలవీరుడు
07. పుట్టింట పిల్ల
08. ఆడవాళ్ళు
09. పైనం
10. జైజైలు
11. నమ్మకం
12. జ్ఞాపకాలు
13. పొద్దున్నుంచీ పొద్దాకా!
14. బీదమందు
15. చాలు చాలు!
16. చిన్నతనం
17. నూతన వసంతం
18. ఉదయాస్తమయాలు

నవమి చిలుక - విమర్శ

నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు
జనవరి 1938

     
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - navami chiluka - SiShTlA umA vijaya mahESvara vinAyak - Shishtla Umamaheswara Rao - Sishtla Umamaheswara Rao - kavitalu kavitvaM geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - telugu kavita - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati telugu literature )