nATakamulu viShaya sUchika  
Telugu Version
kanyASulkamugurajADa appArAvu
vara vikrayamukaaLlakUri nArAyaNarAvu
draupadI mAna saMraxaNamu : maya sabhamakkapATi vEMkaTaratnaM
satya harishchaMdriiyamu ( vaaraNaasi aMkamu)balijeepalli laxmiikaaMta kavi
satya harishchaMdriiyamu (kaaTi aMkamu)balijeepalli laxmiikaaMta kavi
nadIsuMdariabbUri rAmakR^iShNarAvu
paaMDavoodyoogamutirupati veeMkaTeeshvara kavulu
paaMDava vijayamutirupati veeMkaTeeshvara kavulu
gayoopaakhyaanamuchilakamarti laxmii narasiMhamu
shriiraamaaMjaneeya yuddhamutaaMDra subrahmaNyaM
shriikR^ishhNaaMjaneeya yuddhamutaaMDra subrahmaNyaM
chiMtaamaNikaaLLakuuri naaraayaNa raavu
baala naagammavidvaan.h kaNvashrii
prataaparudriiyamuveedamu veeMkaTaraayashaastri
ushhaveedamu veeMkaTaraayashaastri
bobbili yuddhamuveedamu veeMkaTaraayashaastri
paadukaapaTTaabhishheekamupaanugaMTi narasiMhaaraavu
raadhaakR^ishhNapaanugaMTi narasiMhaaraavu
vipranaaraayaNapaanugaMTi narasiMhaaraavu
Andhra bhArati - telugu nATakamulu - viShaya sUchika Telugu Plays Telugu stage plays telugu nATakAlu telugu naatakaalu( telugu andhra )