దేశి సాహిత్యము జానపద గేయములు పల్లెపదాలు : కృష్ణశ్రీ
పల్లెపదాలు - "కృష్ణశ్రీ" సంపాదితము
ప్రచురణ:
(దేశి సారస్వతము 2)
ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు
హైదరాబాదు
1956

ముందుమాట : శిరోమణి వేదాల తిరువేంగళాచార్యులు

001. వానదేముడా 002. ఏరువాకమ్మ
003. ఊడుపు 004. గునాసారి గున్నమ్మ
005. ఓయన్నిదాయలాల 006. రాయినా శందనాలు
007. నాట్లు నాటుతూ 008. వరికలుపు పాట
009. కోతపాట 010. కోత పాట
011. గొంతెమ్మ పాట 012. నీలాటి రేవు
013. పొలిగాడు 014. పొలిపాట
015. పొలిపాట 016. ఒలియొ ఒలియొ
017. నూర్పుపాట 018. పొలిపదం
019. ఏతాము 020. ఏతాము పాట
021. గొడ్డలి పాట 022. దమ్మిడీ
023. పారపదము 024. పార పదం
025. బరువులు లాగే పాట 026. ఓ చిన్నదాన
027. జాజారమ్మ తోట 028. ఎయ్‌ రా సిన్నోడెయ్‌ రా
029. బాపనయ్య బండి 030. గడ్డిపాట
031. విసురురాతి పదము - 1 032. విసురురాతి పదము - 2
033. విసురురాతి పదము - 3 034. విసురురాతి పదము - 4
035. కదురు 036. రాట్నము
037. కవ్వము పాట 038. రోకటి పాటలు
039. రాసగుమ్మడి 040. చెంచువారు
041. కాకర పువ్వొప్పునే 042. గొబ్బి పాట
043. చందమామ కోపు 044. డేరాల కోపు
045. చెంచులక్ష్మి కోపు 046. జారిణి కోపు
047. తేరుకోపు 048. చెఱకుతోట కోపు
049. చెఱకుపంట కోపు 050. జాజిరిపాట
051. జాజిరిపాట 052. తలపాగా
053. పరమాన్నం 054. పడపడా పడపడా
055. ఏలకోపు - 1 056. ఏలకోపు - 2
057. కోలాటం పాట 058. మల్లన్న పాట
059. గోపిరెడ్డి 060. నందిరెడ్డి
061. వీరభద్రా రెడ్డి 062. యేనాది పిల్ల
063. అవిరేణి పాట 064. అవిరేడు మంగళ హారతి
065. అత్తింటికి 066. మేలుకొలుపు
067. వదినె పాట 068. నీరాడిన చేడె
069. తడికా, తడికా 070. వెర్రి బావ
071. ఎదురుచూచే వదిన 072. ఓరందకాడ
073. గొబ్బీయళ్ళో 074. నీటి చెలమ వద్ద
075. వెర్రిమగడు 076. రాజసపు కోడలు
077. వేరే పోదామా 078. ఏరాలు
079. సిరి సిరి మువ్వ పాట 080. పుట్టినింటికి
081. వియోగము 082. కలవారి కోడలు
083. తిరునాళ్ళు 084. చెలువుడి చెల్లెలు
085. బ్రతుకమ్మ పాట 086. రాయిరాయి కాగితం
087. సాముద్రికం 088. పెళ్ళాడే బొమ్మ
089. కాశీ కావడి 090. పైస తమాషా
091. కోతికి బుద్ధులు 092. గౌరి కళ్యాణ వైభోగము
093. పల్లెవాని స్వీయచరిత్ర 094. ఎంతో బీదవాడే
095. గొల్లవారము 096. బసవన్న
097. అధ్యాత్మము 098. తాతతో పరిహాసకం
099. తోడు లేదన్నా 100. రాజ నిమ్మపండు
101. టనానా టంకుచెలో 102. పాండవులు పాండవులు తుమ్మెదా
103. లిల్లేలు పాట 104. నాగుల చవితి
105. నాగుమయ్య ఉనికి 106. నాగుమయ్య
107. పాము మంత్రము 108. నాగదేవుని పాట
109. గడికోపు 110. పొట్టేలు
111. గొర్రే గొర్రె 112. చీకటిలోన
113. హైలాస 114. ఐలేసా
115. జాలుమాలి 116. భీమరాజు పదము
117. నారాయణమ్మ 118. చెంచు
119. ఓడెల్లి పోతున్నది 120. సిరిసిరి మువ్వ
121. పడవపాట 122. మంచె దిగవే
123. పంచెవన్నెల సిలక 124. నల్ల చిన్నదాన
125. పగడాల ముద్దుగుమ్మా 126. చంద్రి - బాలయ్య
127. లగ్గో పిల్లా 128. గుండ్లపల్లి గురివి
129. పిలుపు 130. బంగారి సామి
131. పెరుమాళ్ళ చిన్నా 132. మాఁవ
133. చల్‌ మోహనరంగ 134. ముద్దుల బావ
135. దేశోళ్ళ చిన్నది 136. రాగంవాళ్ళ రంగు చిన్నది
137. బాటలో సరసము 138. ఓబులేశుని పాట
139. సిన్నోడు - సిన్నది 140. వదిన
141. గైరమ్మ 142. బంగారి పిల్లా
143. చిన్నవాడు - చిన్నది 144. గంగమ్మ పాట
145. గంగి - గంగారాం 146. గంగి
147. యెరికిలీ 148. సంతలో బావ
149. వలచిన చిన్నవాడు 150. రాజడిగితేమందును?
151. వలపుకాని చావు విని - 152. దొరగారు
153. పిలుపు 154. గోంగూరకి
155. పెద్దోళ్ళ చిన్నది 156. రూపాయి
157. గంగమ్మొదినా 158. నెరబండి
159. కన్నెగోర - చిన్నచిల్క 160. నేచిన్నదాన్నిరా
161. నాయుడు 162. ఒంటి బ్రతుకు
163. చెయ్యి మీద చెయ్యి 164. ప్రత్తి చేను
165. రెడ్డోళ్ళ జీతగాడా 166. బంగారు సామి
167. బైరన్న 168. కొయ్యోడ
169. కొయ్యోడు పాట 170. వాలుకన్నుల వెంకటస్వామి
171. పయనము 172. మొక్కులు
173. బేరము 174. బొల్లారపిల్ల
175. పడవపాట 176. రానుపోర
177. కూనలమ్మ పదాలు 178. పేట్రాయిసామి దేవుడా
179. ఈశ్వరా జగదీశ్వరా 180. బైరాగీ
181. చిలుకా 182. విష్ణు ఈశ్వర బ్రహ్మ ముగ్గురూ
183. తుమ్మెద పదము 184. బ్రహ్మముగారి దర్శనము
185. ఒరే ఒరే 186. సిద్ధప్ప కులము
187. చందమామ  కృతజ్ఞతలు:

శ్రీమతి జ్యోత్స్న ఆదూరి వారి విలువైన సమయమును వెచ్చించి ఎంతో ఓపికతో ఈ జానపద గేయ సంకలనమును Transliterate చేసి యిచ్చినారు. వారికి మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. 
AndhraBharati AMdhra bhArati - pallepadAlu - kR^iShNaSrI - kRshNaSrI - kRiShNaSrI - SrIpAda gOpAlakR^iShNa mUrti - Sripada Gopalakrishna Murthy - SrIpAda gOpAlakRshNa mUrti- pallepadamulu palle padamulu pallepa padalu dEshi dESi sAhityamu ( telugu andhra )