దేశి సాహిత్యము యక్షగానములు విషయ సూచిక
ITRANS Version

యక్షగానములు : డా॥ యస్‌. వి. జోగారావు

సుగ్రీవవిజయముకందుకూరి రుద్రకవి
గరుడాచలముఅహోబల మంత్రి
నౌకాచరిత్రముత్యాగరాజస్వామి
ప్రహ్లాద భక్తి విజయముత్యాగరాజస్వామి
AndhraBharati AMdhra bhArati - dEshi sAhityamu - yakShagAnamu yakShagAnamulu yaxagAnamu yaxagAnamulu ( telugu andhra )