కవితలు విష్ణుధనువు (శిష్‌ట్లా ఉమా) విజయ మహేశ్వరము

పీఠిక : తల్లావజ్ఝల శివశంకరశాస్త్రివిష్ణుధనువుసమీక్ష : విశ్వనాథ సత్యనారాయణ


ముగింపు మాట : విజయ మహేశ్వరము

నవ్య సాహిత్య పరిషత్తు
జనవరి 1938 - 128 ప్రతులు

     
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - viShNudhanuvu - (SiSh.hTlA umA) vijaya mahESvaramu Shishtla Umamaheswara Rao - Sishtla Umamaheswara Rao - kavitalu kavitvaM geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - telugu kavita - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati telugu literature )