భాష ఛందస్సు సులక్షణ సారము
లింగమగుంట తిమ్మకవి
విషయ సూచిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - bhAshha - ChaMdassu - sulakShana sAramu - vishhaya sUchika - liMgamaguMTa timmakavi - sulaxaNa sAramu vellaMki tAtaMbhaTTu andhra telugu tenugu bhASha ( telugu andhra )