కవితలు ఆంధ్రప్రశస్తి - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ విషయ సూచిక

దర్శిని - మల్లంపల్లి శరభయ్య శర్మ.

అంకితము
నతి
1. ఆంధ్రమహావిష్ణువు
2. శాతవాహనుఁడు
3. గోతమీపుత్ర శాతకర్ణి
4. మాధవవర్మ
5. వేఁగిక్షేత్రము
6. ముఖలింగము
7. నన్నయభట్టు
8. ప్రోలరాజు
9. ప్రోలరాజు వధ
10. కొండవీటి పొగమబ్బులు
11. చంద్రవంక యుద్ధము
12. యమదంష్ట్రిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - AMdhraprasahsti Viswanadha Satyanarayana kavi Samrat Kavisamrat gnanapeetha gnanapitha ( telugu andhra )